Aktualności

2022-08-24 16:11

Ewangelia na dziś – 25 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 24, 42-51) – Wezwanie do czujności

(…) Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

————–

Czuwać to znaczy nieustannie wpatrywać się w głąb siebie, by nie tylko zrozumieć swoje motywy działania, nawyki, odruchy, lecz także by opanować to, co w nas złe. Czuwać w oczekiwaniu na Pana to znaczy nieustannie badać sumienie i zadawać sobie fundamentalne pytanie: Czy jesteśmy stęsknieni za naszym Bogiem?

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, umocnij mnie w czuwaniu na Twoje przyjście.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 24, 42-51)

Wezwanie do czujności

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: „Mój pan się ociąga z powrotem”, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...