Aktualności

2022-03-23 16:11

Ewangelia na dziś – 24 marzec 2022 rok

EWANGELIA (Łk 11, 14-23) – Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy.

————–

Nasz Pan wyrzuca w dzisiejszej Ewangelii demona z człowieka niemego. Niemy nie potrafi znaleźć słów pocieszenia, nadziei, miłości. Niemy nie wskaże drogi, nie napomni grzesznika, nie podniesie na duchu. Niemy nie powie prawdy, nie opowie o sobie, nie przekaże Dobrej Nowiny.

 

Jezu, tak wiele jest chwil, w których niepotrzebnie zamilkłem. Wtedy, gdy trzeba było głosić Twoją chwałę i opowiadać Twoje miłosierdzie, gdy trzeba było śpiewać z miłości i proklamować Ewangelię. Wyzwól mnie z ducha niemego.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 14-23)

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...