Aktualności

2022-11-23 16:11

Ewangelia na dziś – 24 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 21, 12-19) – Powtórne przyjście Chrystusa

(…) A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

————–

Jezus uczy, że powołaniem każdego z nas jest odkrywanie znaków, które pojawiają się w teraźniejszości, w czasie danym nam tu i teraz, bo „nie znamy dnia, ani godziny, kiedy On nadejdzie”… Ale na pewno każdemu z nas przyjdzie zmierzyć się ze swoim ostatnim dniem, dniem odejścia z tego świata: A gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Szukamy znaków, tymczasem jest ich tak wiele wokół nas.

 

Jezu, mój Królu, Ty chcesz mnie uratować. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 12-19)

Powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...