Aktualności

2021-12-23 16:11

Ewangelia na dziś – 24 grudzień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 1, 67-79) – Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym.

————–

Benedictus – modlitwa Zachariasza – to także apel skierowany do nas, abyśmy mieli odwagę dawać świadectwo. Święty Łukasz pyta, czy naszym postępowaniem przygotowujemy ludzkie serca dla Chrystusa, czy skierowujemy ludzi na drogi pokoju. Czy przygotowaliśmy Mu już miejsce w naszym życiu? A może wciąż jest w nim smutek i pustka? Wejdźmy z odwagą w radość Zachariasza.

 

Jezu, swoją obecnością spraw, aby z mojego serca zniknęły smutek i pustka. Napełnij moje serce radością, tak jak napełniłeś serce Zachariasza.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 67-79)

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...