Aktualności

2020-01-22 18:11

Ewangelia na dziś – 23 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 3, 7-12) – Podziw tłumów dla Jezusa

(…) Szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.

————–

Jezus w swojej działalności jest coraz bardziej znany i uznawany. Budzi podziw i szacunek, zachwyt i uwielbienie tłumów. Sam jednak ma wielki dystans do siebie i sławy, która Go otacza. Pragnie tylko jednego – aby człowiek odkrył miłość Ojca i się z nią spotkał. A co mnie pomaga nabierać w życiu właściwego dystansu zarówno do sukcesów,  jak i porażek? 

 

Jezu, wyzwól mnie od postawy kolekcjonera komplementów i chęci przypodobania się innym za wszelką cenę.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 7-12)

Podziw tłumów dla Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...