Aktualności

2021-01-21 16:11

Ewangelia na dziś – 22 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 3, 13-19) – Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał.

————–

Każdy, kto jest powołany przez Jezusa  jest w Jego Sercu. Dlatego życie apostoła ma być na wzór Syna Człowieczego. Apostoł to ten, który uczy nas także przyjaźni z Jezusem. Zaprasza do szkoły Jezusowej, w której uczymy się miłości i pokory. Każdy z nas jest wezwany do apostolstwa w swoim środowisku, w swojej rodzinie i miejscu pracy. Jakim jestem apostołem? Czy moje życie jest wiarygodnym świadectwem mojej przyjaźni z Jezusem?

 

Jezu, chcę być Twoim wiernym apostołem. Chcę wytrwać w Twojej szkole apostolstwa. Proszę, każdego dnia umacniaj mnie swoją obecnością na tej drodze.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 13-19)

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...