Aktualności

2021-04-21 17:11

Ewangelia na dziś – 22 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 6, 44-51) – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

(…) Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

————–

Wiara i Eucharystia odgrywają najważniejszą rolę w życiu duchowym człowieka. Prowadzą do zjednoczenia z Bogiem, dają życie wieczne. Każdy z nas jest stworzony dla życia, także tego w wieczności. Jednak w ciągłym zabieganiu nie mamy czasu o tym pomyśleć. Nie jest łatwo, kiedy wokół tyle zachęt, żeby nie myśleć o przemijaniu i wieczności. Słowo „przemijanie” w ogóle zniknęło z naszego myślenia. Ciągle nam się wydaje, że mamy czas, aby zająć się duchową stroną naszego życia. To złudne myślenie.

 

Jezu, dziękuję Ci za dar wiary, Eucharystii i życia wiecznego.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 44-51)

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.
Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...