Aktualności

2020-08-20 18:11

Ewangelia na dziś – 21 sierpień 2020 rok

EWANGELIA  (Mt 22, 34-40) – Największe przykazanie

(…) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

————–

Jezus odpowiadając nie odnosi się do żadnego z przykazań, lecz podkreśla, że w oczach Boga najważniejsza jest miłość: Miłować Boga całym sobą i ponad wszystko, a dzięki temu miłować bliźniego jak samego siebie. A co jest najważniejsze dla mnie? Miłość czy może moja praca, kariera, hobby? Tyle spraw codziennie zaprząta mój umysł i serce. Czy w moim życiu jest miejsce na Boga i na człowieka?

 

Jezu, dopomóż mi tak przyjąć i pokochać samego siebie, abym miłował całym sobą Ciebie i bliźniego.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 22, 34-40)

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...