Aktualności

2021-07-20 17:11

Ewangelia na dziś – 21 lipiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 13, 1-9) – Przypowieść o siewcy

(…) Oto siewca wyszedł siać.

————–

Jezus jest siewcą, który sieje swoje Słowo w nas. Różne rodzaje podłoża, na które pada ziarno, symbolizują różne sposoby, w jakie Słowo Boże jest przez nas przyjmowane. To, o co nas prosi Pan, to serce otwarte, by Go słuchać. Jezus przez swoje Słowo chce nas umocnić, pomóc w drodze do Ojca. Powinniśmy chcieć nie tylko słuchać, ale usłyszeć to Słowo. Zrobić wszystko, aby nasze serca były dobrą glebą dla Ziarna Ewangelii i przyniosło ono obfity owoc w życiu codziennym.

 

Jezu, Ty każdego dnia mówisz mi coś ważnego. Naucz mnie słuchać sercem. Niech Twoje Słowo zapuści we mnie korzenie i przyniesie obfity owoc.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 13, 1-9)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...