Aktualności

2023-01-19 16:11

Ewangelia na dziś – 20 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 3, 13-19) – Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał.

————–

Miłość błędnie dziś pojmowana; to przyjemność, błędnie przeżywana to; wykorzystanie drugiego człowieka. Jesteśmy powołani nie do jakiejkolwiek miłości, ale do miłości, jakiej wzór zostawił nam Jezus Chrystus, o której wiedzę czerpiemy z Ewangelii. Wierność naszemu powołaniu do miłości ma bardzo ważną konsekwencję. Im bardziej jesteśmy jej wierni, tym większymi stajemy się świadkami dla tych, którzy jeszcze są daleko od Chrystusa.

 

Jezu, mój Królu, nie chcę sprowadzać miłości jedynie do pięknych słów i pustych gestów, ale chcę uczynić ją programem mojego życia, mając zawsze wzór w Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 13-19)

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...