Aktualności

2022-01-19 16:11

Ewangelia na dziś – 20 styczeń 2022 rok

EWANGELIA (Mk 3, 7-12) – Podziw tłumów dla Jezusa

(…) On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

————–

Nie każdą prawdę należy ujawniać natychmiast. Są sprawy, które staną się jasne dopiero wtedy, gdy Bóg na to pozwoli. Dopiero wówczas, gdy będzie to dla nas dobre. Złe duchy próbują w dzisiejszej Ewangelii wykrzyczeć tajemnicę mesjańską, która nie jest ich własnością. Pan czasu wie, że w niedalekiej przyszłości cała prawda stanie się udziałem ludzi. Będzie to dzień Zbawienia, który dokona się na krzyżu, bo prawda bez krzyża zawsze jest niepełna.

 

Jezu, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego. W Twoje ręce powierzam swoje pragnienie poznania prawdy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 7-12)

Podziw tłumów dla Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...