Aktualności

2021-04-19 17:11

Ewangelia na dziś – 20 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 6, 30-35) – Ja jestem chlebem życia

(…) Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

————–

Wiara w Jezusa daje o wiele więcej niż zaspokojenie doczesnych potrzeb. Jezus daje światu życie. Mamy się do Niego uciekać i Go szukać. Cała duchowość chrześcijańska opiera się na duchowości Chleba życia, duchowości eucharystycznej. Nasze życie powinno być eucharystyczne, to znaczy otwarte na innych, ofiarne.

 

Jezu, dzisiaj w pokorze klękam przed Tobą i dziękuję za to, że jesteś Chlebem życia. Dzięki Tobie żyję. Panie, dawaj mi stale tego chleba!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 30-35)

Ja jestem chlebem życia

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!».
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...