Aktualności

2020-04-01 18:11

Ewangelia na dziś – 2 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 8, 51-59) – Abraham ujrzał mój dzień

(…) Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.

————–

Jezus nie szuka swojej chwały. On szuka chwały Ojca. Możemy się dziwić, jak to możliwe, że Żydzi, którzy tak dobrze znali Słowo Boże, nie rozpoznali i nie przyjęli Jezusa. Czy nie jesteśmy do nich podobni? Znamy Ewangelię, a jednak nie zawsze przyjmujemy ją w pełni, pozostawiamy sobie możliwość własnych interpretacji i wyborów nie zawsze z nią zgodnych.

 

Jezu, przepraszam Cię za te chwile, kiedy wybiórczo traktuję Ewangelię, ulegając pokusie niewierności.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 8, 51-59)

Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.
Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wiek». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?”
Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”.
Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”.
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...