Aktualności

2022-12-01 16:11

Ewangelia na dziś – 2 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 9, 27-31) – Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi.

————–

Oto niewidomi, którzy idą za Jezusem. Czy to możliwe? Czy osoby niewidome rzeczywiście mogą kogoś naśladować, skoro nie widzą, w jakim poszli kierunku, jak szybko się poruszają, po jakiej idą drodze? Otóż Jezus przekazując Słowo, a oni – chociaż nic nie widzieli – dawali się temu Słowu prowadzić, szli za tym Słowem, pociągnięci Jego pięknem. Zostali uleczeni, dlatego że usłyszeli.

 

Jezu, mój Królu, Ty dziś mówisz do mnie z całą czułością Twojego Serca. Pragnę pójść za tym głosem, nawet w ciemność.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 27-31)

Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!».
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».
Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!».
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie».
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...