Aktualności

2021-12-01 16:11

Ewangelia na dziś – 2 grudzień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 7,  21. 24-2) – Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

(…) Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego.

————–

Roztropność jest nam potrzebna tak w życiu materialnym jak w życiu duchowym. Nie wystarczy tylko przytakiwać Panu Bogu, trzeba pełnić Jego Wolę. W życiu jest zbyt dużo gadulstwa, a za mało czynów. Na czym budujemy nasze życie? Na czym opieramy relacje z Bogiem i drugim człowiekiem? Dzisiaj nie wystarczą słowa, konieczne jest także czynne świadectwo wiary. 

 

Jezu, proszę, abym swoje życie budował na solidnym fundamencie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7,  21. 24-2)

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...