Aktualności

2022-06-01 16:11

Ewangelia na dziś – 2 czerwiec 2022 rok

EWANGELIA (J 17, 20-26) – Aby stanowili jedno

(…) Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie.

————–

Po przyjęciu Jezusa w Komunii św., nawzajem stajemy się dla siebie schronieniem – ja i mój Bóg. „Ja w Tobie, a Ty we mnie” – to znaczy: udzieliliśmy się sobie nawzajem. Oddaliśmy się sobie nawzajem. Stało się we mnie to samo, co dzieje się pomiędzy Jezusem Chrystusem i Bogiem Ojcem: całkowity i pełen miłości dar z siebie, całkowite oddanie siebie po to, by stać się jednością.

 

Jezu, bez Ciebie nic nie znaczę, bez Ciebie jestem nikim, bez Ciebie jestem pusty. Wypełniaj mnie sobą: „Ja w Tobie, a Ty we mnie”.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 17, 20-26)

Aby stanowili jedno

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...