Aktualności

2021-06-01 17:11

Ewangelia na dziś – 2 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mk 12, 18-27) – Zmartwychwstanie umarłych

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go.

————–

Prawda o zmartwychwstaniu nadaje głębię naszej wierze, sens życiu i ład wspólnocie. My katolicy, powinniśmy być szczęśliwi, bo przed nami życie wieczne. Jako ludzie przywiązani do naszego obecnego życia często chcemy, by to w wieczności było takie samo. Tymczasem powinniśmy bardziej zadbać o to, aby zbawienie było naszym udziałem, abyśmy dostąpili największego szczęścia, jakim jest przebywanie z Bogiem Miłością.

 

Jezu, dziękuję Ci za dar życia. Dziękuję Ci także za dar wieczności.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 18-27)

Zmartwychwstanie umarłych

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu».
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę».
Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...