Aktualności

2022-08-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 22, 34-40) – Największe przykazanie

(…) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

————–

Jezus nakazuje nam miłować Boga i bliźniego, ponieważ to On, pierwszy nas umiłował i dlatego ma prawo oczekiwać miłości. To On swoją miłością uzdolnił nas do kochania. To On, oddał nam swoje Serce, i nauczył nas oddawać serce Bogu. Bowiem tylko kochani umieją kochać. Tylko ci, którym wybaczano, umieją wybaczać. Tylko ci, którym ukazano miłosierdzie, umieją być miłosierni. Bóg miał prawo dać nam przykazanie miłości, skoro sam jako pierwszy je wobec nas wypełnił.

 

Jezu, mój Królu, największe przykazanie – przykazanie miłości – niech będzie dla mnie największą obietnicą. Niech będzie od dziś moją drogą do Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 22, 34-40)

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...