Aktualności

2022-10-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 12, 39-48) – Przypowieść o słudze oczekującym Pana

(…) Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie.

————–

Żyjemy w świecie, który wciąż uczy nas konsumować. To gigantyczne duchowe zagrożenie. Powołaniem człowieka nie jest bowiem konsumowanie, lecz oddawanie siebie. Dlatego właśnie Jezus Chrystus mówi: Od każdego, któremu wiele dano, wiele też będzie się wymagać. Jeżeli nie chcemy dawać, nie powinniśmy brać. Bogactwo jest bezpieczne tylko dla tych, którzy umieją rozdawać. To znaczy: umieją kochać.

 

Jezu, mój Królu, nie pozwól mi nigdy pomyśleć, że opóźniasz swoje przybycie, bym nie dał się zaskoczyć Twoim przyjściem. 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 12, 39-48)

Przypowieść o słudze oczekującym Pana

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...