Aktualności

2022-07-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 lipiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 12, 46-50) – Prawdziwa rodzina Jezusa

(…) Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.

————–

Ilekroć w Ewangelii pojawia się Maryja, możemy być pewni, że zobaczymy Ją w postawie słuchania Słowa Bożego. W Nazarecie – podczas Zwiastowania – słyszy zaskakujące wezwanie do macierzyństwa. W świątyni jerozolimskiej prorocy głoszą Jej Słowa od Boga. Słucha także dwunastoletniego Jezusa. Wreszcie na Golgocie otrzymuje z Jego ust testament miłości. Nie ma więc innej maryjności, nie ma innego sposobu na naśladowanie Jezusowej Matki niż słuchanie Słowa Bożego. Kto wypełnia Wolę Ojca, ten jest Jezusowi matką, bo go w sobie chroni i rodzi innym.

 

Jezu, mój Królu, daj mi tę samą miłość do Słowa Bożego, którą zaszczepiłeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny – Matki Słowa.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 12, 46-50)

Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...