Aktualności

2022-12-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 1, 5-25) – Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

(…) Anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu!

————–

W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami sceny zwiastowania, tak bardzo przypominającej zwiastowanie Maryi. I tu, i tam anioł Gabriel przychodzi, żeby wygłosić słowo. O ile jednak tutaj niewiara w Słowo spowodowała, że ten, któremu zwiastowano, pozostał niemy, o tyle w przypadku Maryi było dokładnie na odwrót, bo Jej wiara sprawiła, że nie tylko była w stanie przemówić, a nawet zaśpiewać, ale także Słowo stało się w Niej. Słowo Ją wypełniło. Oto różnica między wiarą i niewiarą w przyjmowaniu zwiastowania Pańskiego.

 

Jezu, mój Królu, Ty jesteś Słowem Ojca, wobec którego pragnę pozostać otwarty, wobec którego nie mogę milczeć.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 5-25)

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia.
Wtedy ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały». Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym to poznam? Bo ja sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku».
Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie».
Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: «Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...