Aktualności

2021-06-18 17:11

Ewangelia na dziś – 19 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 6, 24-34) – Ufność w opatrzność Bożą

(…) Nikt nie może dwom panom służyć.

————–

Nie można służyć Bogu i mamonie. Musimy wybrać. Czy wybieramy Boga, który uznaje nas za przyjaciół, od którego pochodzą wszelkie dobra, który się o nas troszczy i chce, abyśmy żyli wiecznie? Czy mamonę? Gromadząc dobra materialne, człowiek chce coraz więcej, ma większe i aby je zaspokoić, musi coraz więcej pracować. Gromadzenie jest niczym hazard, może uzależniać, a wtedy człowiek staje się niewolnikiem. Kim chcę być: przyjacielem Boga czy niewolnikiem mamony? Wybór jest raczej prosty.

 

Jezu, od Ciebie pochodzą wszelkie dobra, proszę Cię o mądre serce, abym umiał dokonywać w życiu właściwych wyborów.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 24-34)

Ufność w opatrzność Bożą

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?
Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...