Aktualności

2022-08-17 16:11

Ewangelia na dziś – 18 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 22, 1-14) – Przypowieść o zaproszonych na ucztę

(…) Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.

————–

Opowieść o uczcie weselnej skierowana jest do kapłanów i faryzeuszy. Jest to więc pewnego rodzaju przytyk do osób, które w poczuciu własnej godności i ważności gotowe są odmówić Bogu, gdy zaprasza do stołu, przy którym zasiądą także ci najmniej ważni, prostaczkowie, głupcy tego świata. Niebo bowiem pełne będzie ludzi nieważnych, bezimiennych, ubogich, pełne będzie tych, którzy nie byli pobożni ani nie nosili kapłańskiej godności.

 

Jezu, mój Królu, Ty wiesz, że stoję w progu pomiędzy weselną ucztą a ciemnością na zewnątrz – miejscem, gdzie słychać płacz i zgrzytanie zębów. Zaproś mnie na swoje wesele.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 22, 1-14)

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...