Aktualności

2020-04-17 18:11

Ewangelia na dziś – 18 kwiecień 2020 rok – OKTAWA WIELKANOCY

EWANGELIA (Mk 16, 9-15) – Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii

(…) I wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

————–

Ewangelista Marek dobitnie podkreśla w swojej Ewangelii, pokazując nam, że wiara w zmartwychwstanie nie jest czymś łatwym ani oczywistym. Do upartych, wątpiących i niepewnych apostołów Jezus kieruje swoje posłanie: Idźcie i głoście. To uczy nas, że nie musimy być doskonali, aby głosić Ewangelię. Jak apostołowie możemy mieć pytania, wątpliwości, przeżywać momenty niepewności czy wręcz uporu. Potrzebne jest nam jednak otwarte i posłuszne serce, aby iść na Słowo Jezusa.

 

Jezu, dziękuję Ci, że mimo mojej małości i kruchości posyłasz mnie, abym głosił Twoje zmartwychwstanie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 16, 9-15)

Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...