Aktualności

2021-12-17 16:11

Ewangelia na dziś – 18 grudzień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 1, 18-24) – Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

(…) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel.

————–

Dlaczego tak ważne było, aby Jezus narodził się z dziewicy? Dlatego że Jego Ojcem jest sam Bóg, że istniał On od zawsze, zanim poczęła Go Maryja. Ten znak Dziewicy, która pocznie i porodzi Syna, jest nam bardzo potrzebny. Bez tego znaku trudno zrozumieć tajemnicę Odkupienia. Duchowość chrześcijańska zawsze widzi razem trzy znaki: Crux (krzyż), Hostia (hostia), Virgo (Dziewica). To jest program chrześcijańskiego życia.

 

Dziękuję Ci, Boże, za Maryję Dziewicę, za to, że z miłości do mnie stałeś się człowiekiem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 1, 18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...