Aktualności

2021-06-16 17:11

Ewangelia na dziś – 17 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 6, 7-15) – Jezus uczy, jak się modlić

(…) Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

————–

Dziś Jezus uczy nas modlitwy Ojcze nasz. Modlitwa Pańska jest modlitwą naszego życia, wzorem. Szczególną uwagę zwraca na to, że gdy prosimy o coś Boga, musimy być gotowi pełnić Jego Wolę, poddać się Bogu, bo to On wie, co dla nas jest najlepsze. Podkreśla też, że powinniśmy przebaczać innym, aby i Ojciec nam przebaczył. Ojcze nasz to modlitwa miłości i zaufania Bogu.

 

Jezu, proszę, bym umiał być Twoim poddanym, bym potrafił przebaczać. Pragnę, by moja modlitwa zawsze wznosiła się do Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...