Aktualności

2020-06-16 18:11

Ewangelia na dziś – 17 czerwiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 6, 1-6.16-18) – Dobre uczynki pełnić w ukryciu

(…) Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli.

————–

Źródłem mojej wartości jest Ojciec, Jego miłość do mnie, Jego spojrzenie na mnie. Jest to wewnętrzne źródło, które bije w ukryciu mojego serca, sumienia. Dopóki go nie odkryję, będę podobny do tych bohaterów z dzisiejszej Ewangelii, którzy wszystko czynią na pokaz: modlą się, czynią dobre uczynki i poszczą. Nie mają jednak pewności co do wartości swoich czynów, bo wciąż poszukują pochwały i aprobaty innych. Są jak aktorzy, którzy nie potrafią żyć bez widowni. 

 

Ojcze, pragnę, aby do szczęścia, do pewności siebie oraz poczucia mojej godności i wartości wystarczało mi Twoje spojrzenie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 1-6.16-18)

Dobre uczynki pełnić w ukryciu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...