Aktualności

2020-01-15 18:11

Ewangelia na dziś – 16 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 1, 40-45) – Uzdrowienie trędowatego

(…) Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 

————–

Wieści o cudach i uzdrowieniach Jezusa rozchodzą się lotem błyskawicy. Nawet trędowaty, który według prawa żyje poza społecznością, o Nim usłyszał. Pragnienie uzdrowienia jest silniejsze niż przepisy prawa i z wiarą  przychodzi do Jezusa, klęka i pokornie prosi. Pokora, ufność i cierpienie trędowatego wzruszają Jezusa do głębi. On także łamie zasady i dotyka chorego. Czy i ja, jak ten trędowaty, potrafię z taką samą ufnością powierzyć się pragnieniom Jezusa wobec mnie?

 

Jezu, powierzam się Twojej dobroci. Jeśli chcesz, możesz… Bądź uwielbiony!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...