Aktualności

2021-08-15 17:11

Ewangelia na dziś – 16 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 19, 16-22) – Rada ubóstwa

(…) Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

————–

Co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus odpowiada, że życie wieczne otrzymamy, realizując Prawo Boże, Dekalog – 10 Przykazań, oraz dostrzegając drugiego człowieka, zwłaszcza ubogiego. To bardzo jasna wskazówka, ale też konkretne zadanie. Chodzi o to, abyśmy mieli miłość i wszystko czynili z miłości. To wystarczy.

 

Jezu, proszę o miłość. Pragnę wszystko czynić z miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 19, 16-22)

Rada ubóstwa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»
Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».
Zapytał Go: «Które?»
Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego».
Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»
Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...