Aktualności

2021-02-14 17:11

Ewangelia na dziś – 15 luty 2021 rok

EWANGELIA (Mk 8, 11-13) – Jezus nie chce dać znaku

(…) Żaden znak nie będzie dany temu plemieniu.

————–

Dlaczego nie będzie dany znak? Otóż aby otrzymać znak od Jezusa, trzeba mieć postawę wiary, a nie tylko postawę roszczeniową. Trzeba mieć otwarte serce, a nie serce faryzejskie, szukające własnych korzyści. Słowo Boże ma niezwykłą moc. Ono osądza nasze życie, nasze czyny i pragnienia. Aby otrzymać znak, trzeba kierować się w życiu Słowem Boga, Słowem Bożej prawdy, a nie kompromisem i ludzkimi kalkulacjami.

 

Jezu, dzisiaj modlę się słowami młodego króla Salomona: Daj mi serce rozumne, pojętne i mądre.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 8, 11-13)

Jezus nie chce dać znaku

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».
A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...