Aktualności

2021-11-14 16:11

Ewangelia na dziś – 15 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 18, 35-43) – Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

(…) Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła.

————–

Uzdrawiając niewidomego, Jezus dokonuje przemiany w jego życiu. Czy i my wierzymy bezwarunkowo w Jego łaskę? Czy jesteśmy świadkami wiary i zaufania? Wiara jest siłą, która uzdrawia. Bądźmy ludźmi, którzy widzą i idźmy za Bogiem. Niech nasze życie będzie oddawaniem Mu chwały, dziękczynieniem za światło wiary.

 

Jezu,  spraw, by światło wiary nigdy we mnie nie zgasło.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 18, 35-43)

Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?»
On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».
Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...