Aktualności

2020-12-14 17:11

Ewangelia na dziś – 15 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 21, 28-32) – Grzesznicy uwierzyli Janowi

(…) Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

————–

My, zamiast odkrywać wciąż na nowo, że jesteśmy grzesznikami, czujemy się „w porządku”, zawsze znajdujemy jakieś usprawiedliwienie dla naszego duchowego lenistwa i opieszałości w nawróceniu. Bóg nie pragnie naszej nieskazitelności, lecz autentyczności. Bóg nie obawia się naszego „nie”, które tak często Mu mówimy, na tysiące sposobów. Bardziej boli Go nasza bezrefleksyjność, która nie prowadzi ani do skruchy, ani do nawrócenia.

 

Jezu, pragnę słuchać Twego głosu i aby moją największą życiową aspiracją było pełnienie Woli Ojca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 21, 28-32)

Grzesznicy uwierzyli Janowi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...