Aktualności

2022-06-14 16:11

Ewangelia na dziś – 15 czerwiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 6, 1-6. 16-18) – Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

(…) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

————–

Bóg Ojciec jest Dobrym i kochającym Ojcem, który patrzy na swoje dzieci z troską i miłością. W Jego spojrzeniu nie ma osądu ani pogardy czy nieczystości. Jego spojrzenie wydobywa z nas człowieczeństwo, wydobywa to, co najpiękniejsze. Odziera nas z błota, które przylgnęło do naszych czystych dusz. By takiego Boga głosić, wpierw trzeba Go samemu poznać, dlatego namaśćmy głowę olejkiem i umyjmy twarz, a potem zamknijmy się w swoich sercach tylko z Nim.

 

Jezu, znam nieczyste i pogardliwe spojrzenia ludzkie, wiem jednak, że Twój przeczysty wzrok przywraca mi moją godność.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 1-6. 16-18)

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...