Aktualności

2022-12-13 16:11

Ewangelia na dziś – 14 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 7, 18b-23) – Na Chrystusie spełniają się proroctwa

(…) Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą…

————–

Na bardzo ważne pytanie Jana: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść? Jezus nie odpowiada wprost, na przykład słowami: „Tak, jestem Tym, na którego czekacie”. To nie słowa są w stanie przekonać człowieka. To nie słowa są w stanie zmienić ludzkie serce. Bóg każde słowo potwierdza faktem. Słowo jest istotowo związane z działaniem, z faktem. Słowo staje się Ciałem…

 

Jezu, mój Królu, Ty jesteś zrealizowaną obietnicą Boga, który pragnie wyzwolić człowieka. Jesteś dowodem miłości Boga do mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 7, 18b-23)

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc:
«Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...