Aktualności

2022-09-11 16:11

Ewangelia na dziś – 12 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 7, 1-10) – Uzdrowienie sługi setnika

(…) Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.

————–

Warto uświadomić sobie podczas Ofiary Mszy św., że słowa setnika: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, wyrażają tę właśnie wielką wiarę w Słowo, które stworzyć może w naszych duszach zupełnie nową rzeczywistość.

 

Jezu, mój Królu, wierzę mocno, że możesz mnie uzdrowić, lecz nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko Słowo.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 7, 1-10)

Uzdrowienie sługi setnika

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi.
A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...