Aktualności

2021-01-11 17:11

Ewangelia na dziś – 12 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 1, 21-28) – Jezus naucza jak ten, który ma władzę

(…) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę.

————–

Dzisiejsza Ewangelia jest dla mnie rachunkiem sumienia. Muszę postawić sobie pytania: Jak wygląda moje spotkanie ze Słowem Jezusa? Czy Ewangelia jest moją codzienną lekturą? Czy otwieram swoje serce na dar Słowa? Czy żyję Słowem Pana? Każde Słowo Jezusa powinno mieć ogromne znaczenie dla naszego codziennego życia, powinno stawać się słowem życia na dzisiaj. W Ewangelii szukajmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

 

Jezu, proszę, abym każdego dnia żył Twoim Słowem. Niech „Twoje Słowo mnie czyta”.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jak ten, który ma władzę

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...