Aktualności

2021-11-11 16:11

Ewangelia na dziś – 12 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 17, 26-37) – Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

(…) Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego.

————–

Dzień, w którym przyjdzie Syn Człowieczy, zaskoczy wszystkich tych, którzy nie starają się być przygotowani na Jego przyjście każdego dnia. Tak się stanie, bo jesteśmy pokoleniem bardzo podobnym do pokolenia Noego i Lota. Żyjemy dniem codziennym. Zajmujemy się naszymi sprawami, nie myśląc ani o dniach Syna Człowieczego, ani o życiu wiecznym. A tak naprawdę nasze czuwanie powinno polegać na bacznym słuchaniu Bożego Słowa, poddaniu się Woli Bożej i trwaniu w łasce uświęcającej.

 

Jezu, zawierzam Ci każdy dzień mojego życia. Pragnę, aby moje serce było gotowe na Twoje przyjście.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 17, 26-37)

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...