Aktualności

2022-12-11 16:11

Ewangelia na dziś – 12 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 21, 23-27) – Skąd pochodził chrzest Janowy?

(…) Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

————–

W świecie opanowanym przez media może nam się wydawać, że na każde pytanie powinna natychmiast zostać udzielona odpowiedź. Tymczasem to nieprawda. Na odpowiedź zasługują tylko te pytania, które zadane zostały w dobrej wierze; tylko te, które rodzą się w uczciwych sercach, i te, które posłużą dobru. Pytania ludzi podstępnych – manipulatorów i kłamców – powinny zostać przemilczane. Prawda jest pełna tylko wtedy, gdy służy dobru.

 

Jezu, mój Królu, przypominaj mi zawsze, że prawda ma służyć dobru.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 21, 23-27)

Skąd pochodził chrzest Janowy?

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?».
Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?».
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”. A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».
Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...