Aktualności

2021-01-10 17:11

Ewangelia na dziś – 11 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) – Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

(…) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

————–

Do misji głoszenia Ewangelii Jezus powołuje nie tylko apostołów. Również my wszyscy ochrzczeni mamy być świadkami prawdy o Królestwie Bożym. Nasze życie ma być wypełnione wiarą w Ewangelię, w Chrystusa. Mamy też pomagać drugiemu człowiekowi, aby uwierzył w Jezusa i żył Ewangelią. Dziś iść za Jezusem to być przedłużeniem Jego Boskich ramion. To konkretne zadanie życiowe.

 

Jezu, proszę, umacniaj mnie, abym niestrudzenie kroczył za Tobą i był przedłużeniem Twoich Boskich ramion. To moje zadanie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...