Aktualności

2020-02-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 luty 2020 rok

EWANGELIA (Mk 7, 1-13) – Prawo Boże i tradycje ludzkie

(…)  Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

————–

W rozmowie z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie Jezus ukazuje różnicę pomiędzy powierzchownością a głębią, przepisem a relacją, religijnością a duchowością. Wskazuje na to wszystko, co czynią tylko z obowiązku i rytualizmu, bez dbania o relację. A Bóg tęskni za człowiekiem, za bliskością jego serca. Tymczasem człowiek często odgradza się od Boga różnymi przyzwyczajeniami, które sam sobie narzuca, zapominając o istocie.

 

Jezu, niech Twoja miłość broni mnie przed każdą formą rutyny, fałszu czy skostnienia religijnego.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 7, 1-13)

Prawo Boże i tradycje ludzkie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”
Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad, podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”.
I mówił do nich: „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: «Czcij ojca swego i matkę swoją» oraz: «Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie». A wy mówicie: «Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie», to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...