Aktualności

2020-01-09 18:11

Ewangelia na dziś – 10 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Łk 4, 14-22a) – Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.

————–

Jezus niczego nie czynił sam, bo żył miłością. Wszystko czynił w jedności z Ojcem, prowadzony mocą Ducha Świętego. W miłości nie ma lęku przed drugim. Do takiego doświadczenia miłości Jezus pragnie prowadzić każdego z nas. Wpatrzeni w Niego, prowadzeni jak On przez Ducha Świętego możemy w naszym życiu pełnić wolę Ojca, który pragnie z nami czynić ten świat lepszym, piękniejszym, bezpieczniejszym.

 

Jezu, także i ja w słowie Bożym odnajduję, kim jestem w oczach Boga i co mam czynić. Chwała Ci za to!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 4, 14-22a)

Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...