Aktualności

2022-05-09 16:11

Ewangelia na dziś – 10 maj 2022 rok

EWANGELIA (J 10, 22-30) – Moje owce słuchają mego głosu

(…) Nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.

————–

W dzisiejszym ewangelicznym tekście pojawia się wspomnienie rąk Boga Ojca: Nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. To właśnie z rąk Najwyższego otrzymujemy dar, jakim jest Zbawiciel. Spojrzenie na dłoń Boga może wzbudzić w nas dzisiaj zachwyt, tak jak wspomnienie dobrej ręki kogoś, kto nas kocha i nie zawaha się oddać wszystkiego dla naszego dobra; nie zawaha się obdarować nas wszystkim, o co poprosimy.

 

Jezu, Ty powiedziałeś dzisiaj: Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Włącz mnie w tę jedność, bym utonął w Waszej miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 10, 22-30)

Moje owce słuchają mego głosu

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!».
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...