Aktualności

2020-12-09 17:11

Ewangelia na dziś – 10 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 11, 11-15) – Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

(…) Królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni.

————–

Święci to ludzie mający odwagę stawać się sobą, czyli takimi, jakimi stworzył ich Bóg. Święci to ludzie, którzy potrafią kochać i z miłości uczynili sens swego życia, bo „Bóg jest miłością”. Nawet jeśli Jan Chrzciciel jest największy pośród ludzi jako prorok i poprzednik Mesjasza, to jednak każdy uczeń Jezusa i Jego świadek jest większy od Jana, bo nosi w sobie podobieństwo do Syna Bożego ukształtowane w nim przez Ducha Świętego.

 

Jezu, pragnę być Twoim „gwałtownikiem”, z zapałem dążyć do świętości i kochać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 11, 11-15)

Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...