Aktualności

2021-04-30 17:11

Ewangelia na dziś – 1 maj 2021 rok

EWANGELIA (J 14, 7-14) – Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

(…) Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?

————–

Jezus powołuje się na swoje dzieła, których tak naprawdę dokonuje Ojciec, który jest w Nim. A skoro ci, którzy wierzą w Jezusa, mogą w Jego imię dokonywać takich samych dzieł jak On, to mogą być w takiej samej bliskości z Ojcem jak jest Syn. I to jest dla nas dobra wiadomość, bo przecież każdego dnia bardzo potrzebujemy obecności Boga.

 

Jezu, dziękuję Ci, że jesteś przy mnie każdego dnia, że Twoja obecność umacnia mnie i daje nadzieję.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 14, 7-14)

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...