Aktualności

2021-05-31 17:11

Ewangelia na dziś – 1 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mk 12, 13-17) – Podatek należny cezarowi

(…) Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

————–

Człowiek często przybiera postawę faryzeuszów i zwolenników Heroda i próbuje wystawić Jezusa na próbę. Ale On zna serce człowieka i domaga się uczciwej odpowiedzi i postawy w życiu. A zatem przestrzegajmy prawa państwowego i prawa Bożego. Jezus wyraźnie mówi o autonomii. Tam jednak, gdzie chodzi o dobro wspólne, godność i prawa człowieka, powinno być współdziałanie. Miłujmy Boga. Trzymajmy się drogi Bożej. I zastanówmy się, ile dajemy cezarowi, a ile Bogu?

 

Jezu, przepraszam, że często myślę o tym, co ziemskie, a nadal zbyt mało czasu poświęcam na to, co należy się Bogu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 13-17)

Podatek należny cezarowi

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?».
Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?».
Odpowiedzieli Mu: «Cezara».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».
I byli pełni podziwu dla Niego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...