Aktualności

2022-10-22 16:07

Dzisiejsze małżeństwa oparte są na kłamstwie, dlatego są tak nie trwałe i nieprawdziwe – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Dzisiejsze małżeństwa oparte są na kłamstwie, dlatego są tak nie trwałe i nieprawdziwe. Chcę obnażyć fałsz współczesnej ideologii, która na piedestał wynosi miłość romantyczną, która nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Łączycie się, wierząc w prawdy przekazane wam przez kłamców i jawnogrzeszników. Oni kłamią! Nigdy nie będziecie w stanie zbudować rodziny, nie ponosząc ofiary, dążąc do wykorzystania małżonka, do budowania swojego szczęścia jego kosztem. To niemożliwe. Tam tylko gdzie jedno poświęca się bez reszty drugiemu, czci własnego małżonka jako wybranego przez Boga do uświęcenia własnej duszy, szanuje jego wolność i pragnienia, tam tylko może  zaistnieć miłość prawdziwa, miłość, w której objawiam się Ja i poprzez którą Ja działam i uświęcam. Mówię więc do was, drodzy małżonkowie, nie liczcie na ofiarność i poświęcenie drugiej strony, ale sami służcie drugiemu. Nie lękajcie się, że pozostaniecie na zawsze ofiarami tej strony. Tak nie jest, bo wasza miłość i ofiara uświęca cały wasz związek.

Wasze małżeństwa nie pobłogosławione przeze Mnie są niczym związki pogańskie /Małżeństwa nie sakramentalne/. Nie dostają łask, a i małżeństwa zawierane w Moje Imię, ale beze Mnie /Małżeństwa sakramentalne, ale świętokradzkie/. Po co przychodzicie Mi ślubować, skoro Boga w sercach nie macie? Ja wam nie będę błogosławił, jeśli nie wierzycie we Mnie, a do sakramentów przystępujecie świętokradzko. Bolą Mnie te wasze oszustwa. Boga chcecie oszukać? Dzieci? Obraża Mnie wasze „przysięganie”. Na co wy przysięgacie, jeśli Mnie nie znacie? Kim Ja dla was jestem? – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Biada duszom, które wymykają się nawet i z rąk Tej Najmiłościwszej Pośredniczki! Nie ma wątpliwości, że przeklęte one zostaną i zginą na wieki. św. Bonawentura

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...