Aktualności

2023-03-28 16:07

Dziś kapłanów nie obowiązują żadne formy zachowań i powściągliwości. Tymczasem ciążą na nich losy świata – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Jak zaraza pustoszy szeregi Moich synów grzech nieczystości. Sakrament święceń kapłańskich uzdalnia kapłana do życia w celibacie. Jeśli przestrzega on nakazanych form zachowań, jest bezpieczny i łaska Boża chroni jego duszę. Jeśli jest zuchwały wobec Boga, szybko traci tę łaskę i popada w grzech czasami na całe życie. Grzech nieczystości niezależnie od tego czy jest popełniony myślą, słowem lub czynem, jest grzechem ciężkim, choć różni się stopniem ciężkości – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Kościół od początku pouczał o formach powściągliwości kapłana wobec wiernych, aby zamiast walczyć z pokusami, kapłan nie dopuszczał do ich powstawania. Tymczasem dziś nie obowiązują kapłanów żadne normy zachowań. Nie lękają się o własne dusze, bo nie lękają się o Mnie. Nie unikają wszelkich form mediów, których pierwszym celem jest moralna deprawacja społeczeństw na całym świecie. Nie unikają też spotkań z kobietami, traktując je jako naturalną formę rozrywki, jak gdyby nadal trwali w świecie i mieli te same obowiązki i odpowiedzialność co reszta społeczeństwa. Tymczasem ciążą na nich losy świata, a Szatan nie opuszcza ich na krok, bo za każde rozgrzeszenie grzesznika i za każdego nawróconego do Boga człowieka jego nienawiść i podstęp wobec kapłana się potęguje.

Brak pokory w podejściu do własnej słabej natury prowadzi jednak do lekceważącego traktowania podstawowych form zachowania bezpieczeństwa wobec ataków złych duchów. Świadome wystawianie się na pokusy kończy się grzechem, dlatego już dopuszczanie do sytuacji mogących mącić wewnętrzny pokój duszy kapłana jest grzechem pychy – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Podajcie mi moją broń – mówił o. Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. – Tym się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec. św. o. Pio

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...