Aktualności

2022-11-29 16:07

Dyspensa od niedzielnej Mszy św. to droga do ognia czyśćcowego lub piekielnego – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Jak niewielu mieszkańców Ziemi przestrzega trzeciego przykazania Bożego. Jak Mnie boli wasza ignorancja w dzień, który ma być Mi poświęcony. Jak boli Mnie wasza obojętność na cierpienie Mojego Syna, który umiera na krzyżu, a wy nawet nie chcecie zwrócić uwagi na Jego konanie dla was i za was. Msza św. w niedzielę jest waszym obowiązkiem, aby stanąć pod krzyżem. – mówi Bóg Ojciec w Dekalogu

Moje Przykazania to Prawo Życia. Kto ich przestrzega, będzie żył. Kto je lekceważy, umrze. Za łamanie trzeciego Przykazania zostaniecie wtrąceni do więzienia pełnego ognia (Czyściec), a część z was nigdy z niego nie wyjdzie (Piekło) i podzielicie wieczny los z katami, których ohydy i potworności nie możecie sobie nawet wyobrazić. Czy to nie budzi w was grozy? Czy nie powinniście ponad wszystko bać się łamania Moich Przykazań?

Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i inne niekończące się usprawiedliwienia odsuwają was od prawdy i oduczają życia w karności. „Nie wolno” oznacza „Nie wolno”. A jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Tak samo nie znajomość grzechu nie zmniejsza kary za grzech. Za każdy grzech popełniony świadomie lub nie trzeba będzie zdać sprawę u Mojego Majestatu. – mówi Bóg Ojciec w Dekalogu

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...