Aktualności

2017-06-21 11:49

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

PAN JEZUS: Chcę ukazać ci dziś prawdę o tym, że Moja królewska i Boska godność nie pochodzi z tego świata, ani świat nie może Mi jej odebrać. Pozwoliłem odrzeć się z wszelkiej ludzkiej chwały, oddając katom Moje odzienie i ciało dla umęczenia i ukrzyżowania. Mój strój łączył Mnie z Ziemią, a Ja szedłem do Nieba. Opuszczałem ludzkość, materię i pozory. Choć świat żąda od człowieka wszystkich tych rzeczy, miejsce, w którym się znalazłem, było już mostem do Nieba, po którym musiałem przejść do Mojego Ojca. Na tej ostatniej drodze nie potrzebowałem już nic z tego świata. Wszystko, czego naprawdę potrzebowałem, dał Mi Ojciec. On dał Mi miłość, wiarę i nadzieję. Świat dostarczył Mi Krzyż. Nic więcej nie potrzebowałem.

Żadna ludzka rzecz nie dostanie się do Nieba. Tylko to, co należy do Mojego Ojca. Oddałem więc Moim katom wszystkie rzeczy, których nie potrzebowałem już w Niebie. Nie zabiegajcie więc przesadnie o to, w jaką szatę Mnie ubrać, ale o to jak czerpać naukę dla siebie z tej stacji. Nie Moja szata czyni Mnie Królem, ale Moja miłość, która sprawia, że cierpię za każdą duszę, którą otrzymałem od Ojca. Nie dbajcie o pozory. Nie kłóćcie się o rzeczy nieistotne. Czytam w waszych sercach i to miłość waszych serc wywyższa Mnie i toruje Mi drogę do Mojego tronu. Nie zajmujcie się niepotrzebnymi sporami, aby uniknąć dodatkowych podziałów, które jeszcze bardziej utrudniają Mi przeprowadzenie Mojej Woli w waszym narodzie.

Odszedłem nagi, ponieważ sam jestem wszystkim. Świat niczego Mi nie odbiera i niczego Mi nie daje. Moja godność i doskonałość pozostają nietknięte, choć Moje ciało jest poszarpane i ponadrywane. Moje rany nie czynią Mnie mniej świętym i Mój Kościół nie jest mniej święty, mimo że pokrywają go niezliczone rany, a ciało jego ponadrywane leży w strzępach na ziemi. Choc Mój Kościół zostanie odarty z ziemskiego mienia, pozostanie Boski i doskonały. Oddaj światu to, co do niego należy i nie bój się. Mojej świętości i doskonałości nikt nie zdoła dosięgnąć. Chciałbym być wywyższony i uznany przez was Królem właśnie teraz, taki obnażony, poraniony i słaby. Teraz oddajcie Mi pokłon i uznajcie Królem, bo kiedy przyjdę w Mojej chwale, nie będzie to żadną zasługą. Będzie wam objawiona prawda, która jest. Teraz wasz pokłon będzie Mi się bardzo podobał i będzie wielki w Moich oczach. Pokłońcie Mi się tu i teraz. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany…

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA