Aktualności

2022-12-20 16:07

Dbacie bardziej o swoje mieszkania i domy niż o Mój Kościół, a Mnie zostawiacie w brudzie i nieładzie – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Kościół powinien być największym i najpiękniejszym budynkiem w mieście  czy wsi. Jego wieża powinna wystawać ponad wszystkie budynki, aby przypominać, że Ten, który zamieszkuje kościół, jest Najwyższy. Tak jak dźwięk kościelnego dzwonu zagłusza wszystkie inne dźwięki, tak budynek kościoła powinien górować nad wszystkimi budynkami. – mówi Bóg Ojciec

Domy, które wznosicie dla siebie, są piękne, a Moje domy (kościoły) ograbiacie z urody, oszpecacie je, zastępując szlachetny materiał sztucznym blichtrem i bylejakością, często za sprawą waszych kapłanów. Przyczyną tego jest brak wiary. Zewnętrzna strona waszej wiary to właśnie świątynie, w których jestem czczony. Wszystko, co dziś tworzycie dla Mnie, jest tak bezduszne i martwe jak wiara tego ludu. Nie wierzycie, że warto się dla Mnie poświęcać. Nie lepiej dbacie o Moją świątynię wewnątrz. Przez brak wiary w Moją żywą obecność w Tabernakulum, nie staracie się również o porządek w Moim domu; 1. Kapłani przez zaniedbania służby Bożej, to znaczy obrzędów religijnych, odprawianie ich od niechcenia i opieszale przez co pozbawiają je zewnętrznej godności i blasku Bożego. 2. Służba kościelna i sprzątający poprzez byle jakie i rzadkie utrzymanie w porządku i schludności kościoła, ołtarza, tabernakulum, monstrancji żywego Boga, a także naczyń, sprzętów, ozdób, strojów, wszystkich w ogóle przyborów i rzeczy kościoła, który jest domem Bożym. Wszystko to pozostawiacie wraz z waszymi kapłanami w opuszczeniu na pastwę pyłu, rdzy, zbutwienia i wieloletniego niechlujstwa. I nie wynika to z rzeczywistego ubóstwa, tylko z ospałości waszych uczuć, gnuśności, niedbalstwa, oddawania się marnym doczesnym rzeczom, nieraz także samolubstwa, a przede wszystkim śmierci duchowej.

Poznajcie więc ogromny ból Mojego Serca, kiedy widzę jak nisko upada Moja część na tej ziemi. Mógłbym mówić jeszcze długo, żalić się bez końca, ale poznajcie, że daję wam tę odrobinę, abyście zrozumieli jak Mnie traktują i jak muszę mieszkać tam, gdzie Mi każą, sam nie mając nic do powiedzenia. – mówi Bóg Ojciec

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...